Hautesse All or nothing

*9 februari 2013

Zoon van Eldiva Razou van ‘t Groenveld
Is nooit aangekeurd als dekreu wegens het missen van PM2. 
Heeft om die reden ook geen shows meer gelopen en ook geen prijzen behaald